Horari a partir d'octubre 11h a 19h cada dia,
els dissabtes 11h a 21h

08002 Rambla de Sant Josep 88-94
Juny a Octubre:
11h a 21h cada día

Octubre a Juny:
11h a 19h cada día
(11h a 21h ELS dissabtes)
+34 683 185 224
+34 683 538 914
(reserves per
a grups)